Dronten

Scholen in de gemeente Dronten kunnen een fietsparcours en het Groot Verkeersmysteriespel lenen van de gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Alleen wanneer u materialen kwijt raakt of wanneer materialen kapot gaan tijdens gebruik, worden de kosten van vervanging aan u berekend.

Om afspraken te maken over het lenen van deze materialen kunt u contact opnemen met de heer G. Boekhout , e-mail: g.boekhout@dronten.nl. U spreekt met hem af op welke dag de materialen op school gebracht worden en wanneer ze weer opgehaald kunnen worden.

Fietsparcours
Het fietsparcours is een set met pilonnen, planken en andere materialen om een fietsparcours op het schoolplein uit te kunnen zetten. In de handleiding staat uitgelegd hoe het parcours opgebouwd kan worden en welke oefeningen de leerlingen kunnen uitvoeren. Dit materiaal is geschikt om in de groepen 3 t/m 6 in te zetten.

Groot Verkeersmysteriespel (GVMS)
Het GVMS is een uitgebreid pakket met educatieve materialen geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De school kan hiermee op een flexibele wijze projectmatig en praktisch met verkeersthema’s werken. Het bestaat uit een spelwand met achttien panelen voor verschillende groepen, een handleiding en materialen voor praktische lessen. De inhoud van de verkeerslessen en de volgorde van verschillende onderwerpen kan zelf worden bepaald en het is mogelijk om de lessen toe te spitsen op de specifieke situatie van de school. De naam van het spel verwijst naar de diverse spelelementen in het pakket en de afronding van het volledige programma in de vorm van de oplossing van het mysterie. Het pakket kan gebruikt worden als thema of project om gedurende één of twee weken op de hele school te draaien.