Lelystad

ANWB Streetwise
De gemeente Lelystad koopt jaarlijks een aantal dagdelen ANWB Streetwise in voor basisscholen. Het is een aansprekend, enerverend en praktisch verkeerseducatieprogramma dat voor zowel ouders als scholen een goede hulp is bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Een team van enthousiaste, professioneel opgeleide instructeurs voert het programma uit. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto's wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Voor aanmelding: Elles Magielsen van de gemeente Lelystad

Diverse materialen voor bijvoorbeeld een verkeersweek
Via de Sport-o-theek is het mogelijk om diverse materialen voor bijvoorbeeld een verkeersweek te lenen. Voor meer informatie: http://www.sportbedrijf.nl/sporten/sporten-en-bewegen/sport-o-theek/

JONGleren in het verkeer voor peuters
Speciaal voor de allerkleinsten is er bij de Stichting Kinderopvang Lelystad het pakket ‘JONGleren in het verkeer’ te leen. Het bestaat uit een map met daarin alles wat een organisatie nodig heeft om met het programma aan de slag te gaan: een stappenplan, voorbeeldteksten voor brieven, folders en persberichten, een draaiboek voor de voorbereiding en uitvoering van de ouderbijeenkomst, een educatieve dvd voor de ouders en tips voor verkeersactiviteiten met peuters.
In de map zitten ook voorbeeldexemplaren van de voorlichtingsmaterialen die apart kunnen worden besteld: een informatiebrochure voor de ouders, een groeiwijzer, een affiche en een materialenkist voor peuters. https://www.skl-kinderopvang.nl/home

Schoolpleinpakket van Veilig Verkeer Nederland.
Het schoolplein pakket zijn twee tassen met allerlei verkeersmaterialen om op het schoolplein verkeerssitaties na te bootsen. Er zit onder andere een verkeerslicht, een zebra, verkeersborden en hesjes met afbeeldingen van verkeersdeelnemers in. Met dit pakket kunnen leerlingen verkeersgedrag oefenen en leren hoe verkeersregels kunnen worden toegepast zoals oversteken op- en afstappen van de fiets, links en rechts afslaan, voorsorteren, voorrang geven en krijgen. 
Het schoolplein pakket kan probleemloos in combinatie met andere verkeersmethodes gebruikt worden.
Om het pakket te reserveren kunt u contact opnemen met Elles Magielsen, e-mail ajm.magielsen@Lelystad.nl. U spreekt met haar af wanneer en waar de tassen worden opgehaald en teruggebracht.