Hoe werkt het

Sommige scholen hoeven nauwelijks iets extra’s te doen om het Verkeersveiligheidslabel Flevoland te behalen, omdat ze al op diverse manieren bezig zijn met verkeersveiligheid. Van andere scholen vergt het iets meer aandacht en aanpassing. Hoe verschillend de scholen ook zijn, de ervaring leert dat vrijwel alle labelhoudende scholen blij zijn dat ze het label hebben èn dat ze het willen houden!


  Een basisschool behaalt het Verkeersveiligheidslabel als er 37 punten zijn behaald èn tien sterren. De punten zijn te verdienen in zes categorieën. Verdeeld over 33 vragen zijn in totaal 57 punten te behalen. Elf van de 33 vragen leveren bovendien een ster op. Het gaat bijvoorbeeld om het hebben van een activiteitenplan voor verkeerseducatie, gebruik van een goede verkeersmethode, deelname aan het praktisch verkeersexamen en aandacht voor verkeersveiligheid via ouderavonden of de nieuwsbrief.

  Zes categorieën
  De categorie ‘algemeen’ heeft betrekking op het schoolbeleid en met name de structurele inbedding van verkeerseducatie binnen de school. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of er een schoolplan is, een activiteitenplan voor verkeerseducatie, een verkeerswerkgroep, een specifiek gereserveerd budget en of er wordt samengewerkt met andere organisaties.
  In de categorie verkeersonderwijs in de klas draait het onder meer om het aantal uren verkeerseducatie per week, de verkeersmethoden in de verschillende groepen en deelname aan het theoretisch verkeersexamen.

  Het praktisch verkeersexamen en de praktische verkeersactiviteiten die per leerjaar worden uitgevoerd staan centraal in de categorie praktisch verkeersonderwijs.
  In de categorie verkeersprojecten wordt aangegeven welke speciale projecten er op school worden uitgevoerd in relatie tot verkeerseducatie.

  De categorie schoolomgeving betreft de aandacht voor de school-thuis-routes, de veilige bereikbaarheid van school en de beschikbaarheid van voldoende fietsenstallingen.
  Verkeerseducatie is niet alleen een zaak van de school. Ook ouders spelen een belangrijke rol bij de verkeersopvoeding van hun kind. Daarom is betrokkenheid van ouders ook een categorie in de criteria. De vragen brengen in kaart in hoeverre ouders zijn en worden betrokken bij de verkeerseducatie. Onderwerpen zijn informatie op ouderavonden en via de schoolkrant of nieuwsbrief, het agenderen van verkeerseducatie bij de MR of OR en de actieve betrokkenheid van ouders.