Hoe werkt het

Sommige scholen hoeven nauwelijks iets extra’s te doen om het Verkeersveiligheidslabel Flevoland te behalen, omdat ze al op diverse manieren bezig zijn met verkeersveiligheid. Van andere scholen vergt het iets meer aandacht en aanpassing. Hoe verschillend de scholen ook zijn, de ervaring leert dat vrijwel alle labelhoudende scholen blij zijn dat ze het label hebben èn dat ze het willen houden!


Verkeersveiligheid van kinderen is van groot belang, van levensbelang zelfs. Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is dan ook geen wassen neus. Elke twee jaar volgt er een her-certificering die garandeert dat de school nog steeds aan de criteria voldoet.
De school zorgt ervoor dat het activiteitenplan verkeerseducatie weer helemaal compleet is en vult de scorelijst opnieuw in. Bij voldoende punten en sterren wordt het label verlengd.
De her-certificering biedt de school overigens een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld weer een verkeersactiviteit te organiseren of ouders te informeren over verkeerseducatie of het (fiets)parkeren bij de school.