Ervaringen

“Verkeer moet ‘in je systeem’ gaan zitten. Dat is ons gelukt. En over het algemeen vinden de leerlingen de verkeersactiviteiten ook heel leuk; alles wat anders is, is natuurlijk aantrekkelijk. In het begin hadden enkele leerkrachten iets van ‘verkeer, moet dat nou?’ Dat is veranderd.”

“Ik wil gewoon niet dat ‘mijn kinderen’ onder een auto komen. Zij moeten hier veilig kunnen komen en veilig weer naar huis terugkeren. Trouwens, wij zijn formeel als school verantwoordelijk voor de veiligheid tot een kwartier voor en na schooltijd. Het is dus een kwestie van willen èn moeten.”

“Wat je doet, krijg je dubbel en dwars terug. Je investeert in betrokkenheid.”


Het gebruik van een actuele verkeersmethode met doorgaande leerlijn en praktische insteek is een criterium voor het behalen van het Verkeersveiligheidslabel Flevoland. De methode richt zich op passende overdracht van kennis en vaardigheden en draagt bij aan motivatie voor gewenst gedrag. Lesmethoden die op dit moment voldoen zijn bijvoorbeeld ‘Klaar … over’ (versie 3), ‘Wegwijs’, ‘Wijzer door het verkeer’, ‘Afgesproken’ en de verkeerseducatielijn van VVN die bestaat uit ‘Rondje verkeer’, ‘Stap vooruit’, ‘Op voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’.
Naast lesmethoden zijn er veel extra hulpmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld aanvullende lespakketten, voorlichtingsprojecten’, websites en dvd’s. De landelijke ‘Toolkit permanente verkeerseducatie’ maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden.