Ervaringen

“Verkeer moet ‘in je systeem’ gaan zitten. Dat is ons gelukt. En over het algemeen vinden de leerlingen de verkeersactiviteiten ook heel leuk; alles wat anders is, is natuurlijk aantrekkelijk. In het begin hadden enkele leerkrachten iets van ‘verkeer, moet dat nou?’ Dat is veranderd.”

“Ik wil gewoon niet dat ‘mijn kinderen’ onder een auto komen. Zij moeten hier veilig kunnen komen en veilig weer naar huis terugkeren. Trouwens, wij zijn formeel als school verantwoordelijk voor de veiligheid tot een kwartier voor en na schooltijd. Het is dus een kwestie van willen èn moeten.”

“Wat je doet, krijg je dubbel en dwars terug. Je investeert in betrokkenheid.”


Om het Verkeersveiligheidslabel Flevoland te halen en behouden, is het niet noodzakelijk om speciale verkeersprojecten uit te voeren: er worden maximaal drie punten mee verdiend en het levert geen ster op (het praktische Verkeersexamen valt onder een andere categorie). Toch zijn projecten ter aanvulling op het reguliere verkeersonderwijs wel waardevol. Kinderen worden immers vaak enthousiast voor de schoolomgeving en hun eigen veiligheid in het verkeer als zij er actief mee aan de slag gaan en over meedenken. Het Groot Verkeers Mysterie Spel, een verkeersparcours op het schoolplein, een project over de dode hoek of een verkeersspeurtocht, er zijn talloze manieren om kinderen verkeer te laten ervaren en afwisselende en praktische leermomenten aan te bieden.
Ook bieden projecten natuurlijk bij uitstek mogelijkheden om als school te werken aan specifieke wensen of ideeën. Zijn er bijvoorbeeld verkeersveiligheidsproblemen bij het halen en brengen? Met een eigen project waarin de kinderen meedenken en –doen om de volwassenen tot andere gedrag te bewegen, kunt u dat veranderen!