Ervaringen

“Verkeer moet ‘in je systeem’ gaan zitten. Dat is ons gelukt. En over het algemeen vinden de leerlingen de verkeersactiviteiten ook heel leuk; alles wat anders is, is natuurlijk aantrekkelijk. In het begin hadden enkele leerkrachten iets van ‘verkeer, moet dat nou?’ Dat is veranderd.”

“Ik wil gewoon niet dat ‘mijn kinderen’ onder een auto komen. Zij moeten hier veilig kunnen komen en veilig weer naar huis terugkeren. Trouwens, wij zijn formeel als school verantwoordelijk voor de veiligheid tot een kwartier voor en na schooltijd. Het is dus een kwestie van willen èn moeten.”

“Wat je doet, krijg je dubbel en dwars terug. Je investeert in betrokkenheid.”


Een verkeersouder is een ouder die zich bezighoudt met verkeersveiligheid in en rond de school. Elke school en elke verkeersouder is anders , maar algemeen geldt dat de verkeersouder het aanspreekpunt is op het gebied van verkeer voor de school, voor andere ouders en soms ook voor de gemeente.
Verkeersouders ondersteunen de school verder op verschillende manieren, al naar gelang de actualiteit en de mogelijkheden en wensen van de ouders zelf en van de school. Het tijdsbeslag varieert daarom ook per school of per schooljaar. Verkeersouders organiseren bijvoorbeeld verkeersprojecten, vertegenwoordigen het onderwerp verkeersveiligheid in de vergadering van de MR/OR, werven andere ouders voor hand- en spandiensten en/of helpen bij het invullen van de activiteitenplannen verkeer.
Voor verkeersouders is het motiverend dat zij direct bijdragen aan de verkeersveiligheid van hun kinderen en vaak vinden zij bovendien de contacten en kennis die het oplevert, inspirerend. De verkeersouders van de school kunnen aangesloten zijn bij Veilig Verkeer Nederland, maar dit is voor het Verkeersveiligheidslabel Flevoland niet verplicht.