Hoe werkt het

Sommige scholen hoeven nauwelijks iets extra’s te doen om het Verkeersveiligheidslabel Flevoland te behalen, omdat ze al op diverse manieren bezig zijn met verkeersveiligheid. Van andere scholen vergt het iets meer aandacht en aanpassing. Hoe verschillend de scholen ook zijn, de ervaring leert dat vrijwel alle labelhoudende scholen blij zijn dat ze het label hebben èn dat ze het willen houden!


Verkeer en verkeersveiligheid krijgen lang niet altijd de aandacht die er zou moeten zijn. Meestal willen basisscholen het wel, maar worstelen ze met de vraag: hoe dan? Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland biedt scholen een belangrijk steuntje in de rug. U hoeft het wiel niet uit te vinden! Integendeel, de criteria/vragencategorieën geven veel houvast en daarnaast profiteert u van de kennis en ervaringen van uw gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinator of de educatief adviseur met wie de gemeente u (kosteloos) in contact brengt.

Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland is bovendien een onafhankelijke garantie voor ouders en anderen dat verkeerseducatie en verkeersveiligheid structureel aandacht hebben op uw school. Daarmee laat u zien dat u de leerlingen voorbereidt op een zelfstandige deelname aan het verkeer wanneer zij de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.